تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۸ ژانویه
فارسی:
درس دهم ” قلم سحر آمیز” تدریس شد. دانش آموزان عزیز فاطمه و شبنم با آمادگی بسیار خوب حکایت هایی از گلستان را در کلاس خواندند.
تکلیف:
صفحه ی ۸۵ کتاب فارسی ” بخش فعالیت های نوشتاری” انجام شود. روخوانی و روانخوانی درس قلم سحر آمیز تمرین شود.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های جلسه ی قبل انجام شد. ” حل معادلات کسری” تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۶۷ کتاب درسی حل شوند.

علوم:
فصل های مورد نظر برای امتحان ترم اول، دوره، تمرین و رفع اشکال شده و نکات مهم تأکید شدند.
تکلیف:
هفته ی آینده ، شنبه ۴ فوریه امتحان ترم اول علوم خواهد بود. لطفا مطالعه و تمرین کنید.

اجتماعی:
امتحان ترم اول برگزار شد.
تکلیف:
دانش آموزان لطفا همگی دفاتر خیاطی را هر هفته به کلاس بیاورید.
هفته ی آینده آخرین مهلت برای ارائه ی پروژه ی ترم ۱ کار و فن آوری می باشد. لطفا کارهای دستی خود که ساخت
یک عروسک بوده، را به کلاس بیاورید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا