تکالیف جلسه‌ی سی و چهارم ۲۸ می

 

 

فارسی و نگارش

لطفا کاربرگ مربوط به مرور امتحان نوبت دوم نگارش کامل شود .

برای امتحان نگارش لطفا کلمه های هم معنی مخالف ، جمله نویسی و دستور زبان مرور شود .
کتابی برای مرور دستور زبان کلاس دوم در گوگل کلاس روم قرار داده شده استفاده بفرمایید .
والدین عزیز لطفا توجه داشته باشید که بچه ها وسایل کامل برای انجام امتحان داشته باشند. چند مداد مشکی تراش پاک کن حتما همراه هر دانش اموز باشد .

متشکرم 

با آرزوی موفقیت برای عزیزان، هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.