Browsing Category

پایه چهارم

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 18 می

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 18 می: فارسی: مباحث نگارش مرور شد ،  امتحان نگارش و دیکته برگزار شد . ریاضی: برگه تمرین های دوره ای به دانش آموزان داده شد. تعدادی از سوالات آن در کلاس کار شد. مباحثی که دانش آموزان در آن اشکال…

تکالیف پایه چهارم 11 می

تکالیف پایه چهارم 11 می فارسی: دیکته کلاسی برگزار شد و دانش آموزان کلماتی را که اشتباه نوشته بودند روی تابلو تمرین کردند. تمرین های دوره ای به دانش آموزان داده شد و تعدادی از آنها در کلاس حل شد. تکلیف: جلسه آینده امتحان…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 4 می

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 4 می فارسی: روخوانی درس ها تمرین شد. آزمون شفاهی فارسی برگزار شد. تکلیف: به سوالات برگه ارسال شده پاسخ دهید. نمونه سوال فارسی درﻣﺘﻦ زﯾﺮﭼﻬﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آن ﻫﺎراﭘﯿﺪاوﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺮﮐﺪام…

تکالیف پایه چهارم 27اپریل

تکالیف پایه چهارم 27اپریل: فارسی: مفاهیم فعل ، فاعل و مفعول ، علامت های نگارشی (کاما ، نقطه، گیومه و...) تکرار وتمرین شد.روش یند نویسی توضیح داده  شد دانش آموزان موضوع حیوان خانگی را انتخاب کردند و یک بند در مورد آن نوشتند. دیکته…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 20اپریل

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 20اپریل: فارسی: دوره از درس های آخر انجام شد. تمرین املا و روخوانی در کلاس انجام شد. تکلیف: از درس های اول ، دوم وسوم کتاب فارسی هر کدام 7 کلمه دشوار انتخاب کنید و در دفتر خود بنویسید. معنی کلمات…

تکالیف چهارم ابتدایی 13 اپریل

تکالیف چهارم ابتدایی 13 اپریل فارسی: درس نیایش روخوانی و معنی  شد تمرین های مربوط به درس 15و16 درقالب آزمونک با بچه ها تمرین شد . تکلیف: از روی شعر نیایش خوش خط و خوانا و بدون غلط املایی رونویسی کنید. معنی کلمات زیر را از…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 6 اپریل

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 6 اپریل: فارسی: مدرسه هوشمند روخوانی شد و کلمات دشوارآن مشخص شد دانش آموزان در مورد احساس خود در صورت  تغییر مدرسه گفت و گو کردند.وچند خط نوشتند .در مورد احساسات و تاثیر فصل ها در احساس انسانها گفت و گو…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 30 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 30 مارچ: فارسی: دیکته کلاسی از درس پرسشگری انجام شد. شعر خرد و دانش روخوانی و معنی شد و دانش آموزان رونویسی آن را انجام دادند . درباره فردوسی وشاهنامه صحبت شد و دانش آموزان بند نویسی را با این موضوع تمرین…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 23 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 23 مارچ: فارسی: بخوان وبیندیش  مروارید سرخ روخوانی شد و بچه ها در مورد آن داستان کوتاهی نوشتند. روخوانی درس پرسشگری انجام شد و در مورد موضوع درس بحث و گفتگوی کلاسی  انجام شد . دیکته کلاسی برگزار شد . هم…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 9 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 9 مارچ: فارسی: درس شیر و موش روخوانی و معنی شد و از شعر به داستان نوشته شد. معنی لغات و نکات دستور زبان تمرین شد . دیکته کلاسی برگزار شد. شعر نوروزی تمرین شد. تکلیف: روخوانی درس شیر و موش تمرین شود…