Browsing Category

پایه چهارم

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۸ ژانویه فارسی : روخوانی و معنی شعر امید همچنین روخوانی و معنی درس سیزدهم انجام شد و به سوالات آخر درس پاسخ داده شد. تکلیف: رونویسی از درس سیزدهم و آمادگی برای املا از درس دوازدهم و سیزدهم ونوشتن ۵…

تکلیف هفتگی چهارم  دبستان ۲۱ ژانویه 

تکلیف هفتگی چهارم  دبستان ۲۱ ژانویه  فارسی: روخوانی و معنی شعر لطف حق(درس سیزدهم) , پاسخ به سوالات آخر درس ٫ رونویسی کلمات جدید درس هفتم تکلیف: حفظ شعر درس سیزدهم ٫  باز نویسی کلمات انتخاب شده از هفت درس اول که از روی تخته…

 تکلیف هفتگی کلاس چهارم دبستان  ۱۴ ژانویه

 تکلیف هفتگی کلاس چهارم دبستان  ۱۴ ژانویه فارسی : روخوانی شعر اتفاق ساده و پاسخ به سوالات آخر درس آموزش  دستور فارسی فاعل ، فعل ،صفت (موصوف و صفت) تکلیف:۱- آمادگی برای املای درس دوازدهم ۲- نوشتن کلمات سخت درس اول تا هفتم  نگارش…

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۷ ژانویه

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۷ ژانویه فارسی: امتحان دیکته ترم اوّل برگزار شد. روخوانی و تمرین حفظ شعر و همچنین رونویسی از درس دوازدهم انجام شد. تکلیف: شعر " اتفاق ساده" از درس دوازدهم حفظ گردد. معانی کلمات جدید درس اول تا…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ دسامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ دسامبر فارسی: مرور درس اول تا هشتم در تکرار و حفظ واژه نامه های هر درس ،معنای اشعار آمده در دروس واملای صحیح کلمات تکلیف: رونویسی درس یازدهم فرمانده دلها صفحه سوم . چهارم درس یازدهم ریاضی : تصحیح و…

گزارش عملکرد و تکالیف کلاس چهارم تاریخ  ۱۰ دسامبر 

گزارش عملکرد و تکالیف کلاس چهارم تاریخ  ۱۰ دسامبر  فارسی : درس هشتم به عنوان درس آزاد با نام پایه و اساس ضرب المثل در کتاب فارسی رونویسی شد. درس یازدهم روخوانی و به پرسشهای آخر درس پاسخ داده شد. تکلیف: رونویسی از درس یازدهم( صفحه…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۳ دسامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۳ دسامبر فارسی: معانی واژه های جدید  ادامه درس باغچه اطفال نوشته و از دانش آموزان پرسیده شد.تمرین نوشتن صحیح  کلمات جدید   انجام شد.املا درس باغچه اطفال گفته شد.روخوانی شعر همای رحمت انجام و معانی ابیات…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۶ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۶ نوامبر فارسی : درس باغچه  اطفال روخوانی و معنی واژه های جدید گفته شد.به پرسشهای درس پاسخ داده شد و  ترتیب قرار گرفتن فعل و فاعل در جمله تدریس شد .شعر باران از دانش آموزان  از حفظ پرسیده شد. املا…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۹ نوامبر فارسی: معانی و مترادف کلمات جدید  درس آرش کمانگیر نوشته وازدانش آموزان پرسیده شد. ترانه  باران روخوانی وازدانش آموزانی که حفظ کردند پرسیده  شد.درس هفتم مهمان شهر ما روخوانی و معانی کلمات جدید…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۲ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۲ نوامبر فارسی: روخوانی از درس  آرش کمانگیرانجام و به پرسشهای متن پاسخ داده شد همچنین  معانی کلمات جدید رهایی از قفس نوشته شده و ا دانش آموزان پرسیده  شد.همچنین شعر روباه و زاغ از کسانی که آمادگی داشتند…