Browsing Category

پایه چهارم

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 30 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 30 مارچ: فارسی: دیکته کلاسی از درس پرسشگری انجام شد. شعر خرد و دانش روخوانی و معنی شد و دانش آموزان رونویسی آن را انجام دادند . درباره فردوسی وشاهنامه صحبت شد و دانش آموزان بند نویسی را با این موضوع تمرین…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 23 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 23 مارچ: فارسی: بخوان وبیندیش  مروارید سرخ روخوانی شد و بچه ها در مورد آن داستان کوتاهی نوشتند. روخوانی درس پرسشگری انجام شد و در مورد موضوع درس بحث و گفتگوی کلاسی  انجام شد . دیکته کلاسی برگزار شد . هم…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 9 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 9 مارچ: فارسی: درس شیر و موش روخوانی و معنی شد و از شعر به داستان نوشته شد. معنی لغات و نکات دستور زبان تمرین شد . دیکته کلاسی برگزار شد. شعر نوروزی تمرین شد. تکلیف: روخوانی درس شیر و موش تمرین شود…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 2 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 2 مارچ فارسی: روخوانی و معنی درس امید و ادب از که آموختی انجام شد. کلمات دشوار درس چهاردهم مشخص گردید. تکلیف: روخوانی درس امید را انجام دهید .  یک دیکته از درس چهاردهم بنویسید . جلسه آینده از درس…

تکالیف پایه چهارم 24 فوریه

تکالیف پایه چهارم 24 فوریه: فارسی: شعر های یک اتفاق ساده و لطف حق تدریس شد.لغات سخت آنها  مشخص شد .مفهوم صفت وکاربردر آن در جمله تدریس و تمرین شد .تمرینات اضافی در موردنگارش از کتاب کمک درسی حل شد . تکلیف: از روی شعر ها…

تکالیف پایه چهارم دهم فوریه

تکالیف پایه چهارم دهم فوریه: فارسی: معنی لغات ومترادف و مخالف ها از درس باغچه اطفال تمرین شد . روخوانی درس فرمانده دل ها انجام شد و لغات دشوار آن مشخص گردید. تکلیف :  از صفحه 89 ،درس فرمانده دل ها بند (پاراگراف) اول رونویسی…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی سوم فوریه

تکالیف پایه چهارم ابتدایی سوم فوریه فارسی: کلمات دشوار درس باغچه اطفال مرور و املای آن تمرین شد. مخالف ها و حروف ربط تمرین شد. تکلیف : 1- کلمات زیر را به همراه معنی آن ها در دفتر خود بنویسد. افکار = فکرها         استعداد=…

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 28 ژانویه

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 28 ژانویه فارسی: روخوانی درس باغچه اطفال انجام شدو لغات دشوار آن مشخص و معنی شد.املای لغات دشوار تمرین شد و  درک مطلب کار شد. مفهوم فعل و دانش زبانی تمرین شد.  تکلیف: روخوانی درس را…

تکالیف کلاس چهارم 9 دسامبر

تکالیف کلاس چهارم 9 دسامبر فارسی: روخوانی درس انتظار انجام شد .کلمات دشوار آن معنی و املای آن در کلاس کار شد.خلاصه نویسی وبند نویسی ونوشتن متضاد کلمات در کلاس کار شد. تکلیف: روخوانی درس انتظار را تمرین کنید .از  این درس یک…

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 2 دسامبر

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 2 دسامبر فارسی و نگارش: کلمات دشوار درس مهمان شهر رونویسی و معنی شد. روخوانی دوصفحه از درس انتظار انجام شد و کلمات دشوار آن معنی شد.زمان فعل و تبدیل زمان حال به گذشته و برعکس در کلاس تمرین شد. …