تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲ دسامبر

فارسی: شعر حفظی "احوال پرسی" روخوانی و تمرین شد. در ششم "کوشا و نوشا" تدریس و کلمات مهم آن مشخص شدند. سپس در دفتر کلمات مهم نیمه اول این درس تمرین شدند‌. دیکته درس چوپان درست کار بصورت املای رنگی گفته شد. تکلیف: از نیمه اول درس…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۵ نوامبر

فارسی: املای درس مدرسه خرگوش ها گفته شد ، کتاب خوانی صفحه ۲۰ در کلاس بصورت داوطلبانه اجرا شد و برای دانش آموزان بسیار مفید و لذت بخش بود.درس پنجم "چوپان درست کار" و صفحه ۳۳ تدریس شد و روان خوانی آن با دانش آموزان تمرین و سپس کلمات مهم آن…

تکالیف کلاس دوم ابتدایی ۱۸ نوامبر

فارسى:شعر حفظى صفحه٢٣(ستاره) از دانش آموزان سوال شد. كلمات مهم درس مدرسه خرگوش ها در دفتر تمرين شد و صفحات ٢٦ و ٢٧ و بخوان و بيانديش(تميز باش و عزيز باش) تدريس شدند. تكاليف : ١-املاى منزل از درس مدرسه خرگوش ها گفته و تصحیح شود .…