تکالیف هفتگی ششم دبستان 17 فوریه

بادرود وسلام خدمت تک تک عزیزان برگه های امتحانی نوبت اول تقدیم عزیزان شد لطفا پس ازبررسی وامضا برگه ها توسط دانش اموزان درروز 24 فوریه به من تحویل داده شود . برای درس کاروفن اوری باتوجه به تسلط عزیزانم به کامپیوتر وصحبت های گفته شده در…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 10 فوریه

فارسی = روانخوانی درس 10 وحکایت توسط تک تک عزیزان انجام شد ومعنی کلمات درس ودرک مطلب ونکات دستوری درس کامل بیان شده وپلی کپی فارسی درس 6 نیز درکلاس پاسخ داده شد . * تکلیف = پاسخ به سوالات کتاب نگارش درس 10 وپاسخ به پلی کپی های داده شده و…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 3 فوریه

فارسی = حل تمرینات کتاب نگارش درس نهم و گفتن دیکته پای تخته ونوشتن متن در دفتر دیکته (لازم به ذکر است کلیه ی دفترها دیکته ها پس از تصحیح به عزیزانم داده شد اولیای گرامی لطفا دیکته ها را امضا کرده و بر تمرین عزیزانم نظارت داشته باشند سپاس .)…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 27 ژانویه

فارسی = روانخوانی درس نهم انجام شد ومعنی لغات درس به کمک بچه ها بیان شده ودرکتاب فارسی یادداشت شد ونکات دستوری ودرک مطلب بیان شد.دیکته ی پای تخته کارشد. *تکلیف = نگارش درس نهم درکتاب کامل شود و لطفا اولیای گرامی هشت خط دیکته ازدرس نهم را…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 20 ژانویه

فارسی= امتحان نگارش ترم اول برگزارشد وکتاب نگارش درس هشتم درکلاس کارشده وبه سوالات پاسخ داده شد وپلی کپی فارسی درکلاس باکمک عزیزان پاسخ داده شد. *تکلیف = روانخوانی درس 9 تمرین شده وبعدازتمرین وتکرارعزیزانم روانخوانی خودشان را روز پنج شنبه…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 13ژانویه

فارسی = درس هشتم "دریا قلی " با روانخوانی تک تک عزیزانم تدریس شد ومعنی لغات گفته شد و نکات دستوری ودرک مطلب باکمک عزیزان کار شد . *تکلیف = کتاب نگارش درس هشتم در کتاب بامداد پاسخ داده شود. هفته ی آینده امتحان ترم اول نگارش وهنر گرفته…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 6 ژانویه

ریاضی = تمرینات ریاضی صفحات 55 تا 59 درکلاس حل شد ومرور فصل نیز درکلاس توضیح داده شده وکامل حل شد و برای آمادگی امتحان ترم اول ریاضی نمونه سوال حل شده ورفع اشکال شد . *تکلیف = پلی کپی های داده شده تمرین وحل شود و کلیه ی پلی کپی های…

تکالیف هفتگی ششم دبستان 16دسامبر

پیشاپیش سال نو میلادی را به تک تک شما عزیزان تبریک عرض کرده و از خداوند برایتان آرزوی سلامتی وسعادت و آرامش رادارم. فارسی= کتاب نگارش درس 6 وپلی کپی فارسی در کلاس باکمک عزیزان پاسخ داده شد ویک نمونه سوال امتحانی درکلاس کارشده ومطالب…

تکلیف هفتگی ششم دبستان 9دسامبر

فارسی=درس ششم (ای وطن - حکایت و شعر همه ازخاک پاک ایرانیم )روانخوانی شده ومعنی لغات بیان شد ونکات دستوری کارشده وبه سوالات کتاب با کمک عزیزان پاسخ داده شد. *تکلیف=کتاب نگارش درس 6 وپلی کپی ها پاسخ داده شود. روانخوانی درس 7 تمرین شده…

تکلیف هفتگی ششم دبستان 2 دسامبر

فارسی= پاسخ دادن به پلی کپی وکتاب نگارش در کلاس که "متاسفانه عده ای از عزیزان کتاب وپلی کپی به همراه نداشتند" ونوشتن املا ازدری 5 وتصحیح دفاتر املا لطفا اولیای گرامی دفتراملای عزیزان خود راامضا بفرمایید. *تکلیف: کامل کردن کتاب نگارش و گوش…