کادر فرهنگی ، آموزشی مدرسه سینا

خانم افسون فاطمى
مدير اجرایی


دارای بیش از 10 سال سابقه اجرایی در موسسات فرهنگی در ایران و کانادا

خانم ماهرخ لاکدشثی
مدیر


مربی و تدریس دروس فارسی

خانم گلرو ایروانی
مدير اجرایی


دارای بیش از 10 سال سابقه اجرایی در موسسات فرهنگی در ایران و کانادا

خانم توران وکیل زاده
موسس و مدیر مدرسه


دارای بیش از 30 سال تجربه تدریس و مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران و کانادا