پذیرش

مدرسه فارسی سینا با مجوز رسمی از ایران و کانادا و با بیش از بیست سال تجربه فرهنگی زیر نظر مدیریت مجرب و مدبر خود، ارائه دهنده خدمات آموزش و پرورش به شرح زیر میباشد :

 

  1. دوره ابتدایی
  2. دوره متوسطه اوّل (سال های هـفتم، هـشتم و نهم)
  3. دوره متوسطه دوم (سال های دهم، یازدهم و دوازدهم)
  4. کلاس های تقویتی در همه ی سطوح
  • در دوره های ابتدایی، متوسطه اوّل و متوسطه دوم، دانش آموزانی که اواسط سال تحصیلی از ایران مهاجرت کرده اند، با ارائه کارنامه سال قبل و نامه اشتغال به تحصیل در سال جاری از مدرسه ایرانی خود، قادر به ثبت نام و ادامه تحصیل در سال تحصیلی مربوطه خواهند بود.
  •  دانش آموزانی که یک یا چند سال تحصیلی مدارس ایرانی را از دست داده اند، با مراجعه به مدرسه و انجام تست تعیین پایه وسپس با استفاده از کلاس های تقویتی ـ جبرانی و نوشتن امتحانات مربوط به هر پایه و ارایه مدارک مدارس کانادایی خود و نامه رسمی به مرکز آموزش مدارس خارج از کشور در صورت قبولی می توانند در کلاسهای بالاتر ثبت نام کرده و جبران سالهای از دست رفته گذشته را بنمایند.
  • دانش آموزانی که مایل به اخذ کارنامه ایران نیستند، میتوانند در یک یا چند کلاس تکدرس مثل فارسی، ریاضی، علوم و قرآن ثبت نام کرده و با دریافت برنامه ای مناسب با اوقات فراغت خود، دروس مورد نظر خودرا تقویت و تکمیل نمایند.