تکالیف هفتگی ششم دبستان 9 مارچ

فارسی = درس دوازدهم “دوستی ومشاورت “درکلاس وبا همکاری تک تک عزیزان روانخوانی شده ومعنی لغات ومعنی درس ودرک مطلب توضیح داده شد .
*تکلیف = پاسخ دادن به کلیه ی سوالات کتاب نگارش درس 12 وهمچنین پاسخ دادن به پلی کپی های داده شده ونوشتن هشت خط املا در دفتر دیکته وتصحیح آن توسط اولیای عزیز
روانخوانی درس شیرخدا بعداز گوش دادن به ویس ارسالی درروزهای سه شنبه تاجمعه ازساعت 18 الی 22 “قابل توجه ی عزیزان حفظ شعر شیرخدا امتیاز ویژه خواهدداشت ”

ریاضی = حل تمرینات کتاب صفحات 105 و106 و107 درکلاس توسط عزیزانم بانظارت کامل وحل پلی کپی دوره ای ریاضی فصل 1 تا5 “قابل توجه عزیزانی که به هردلیل زودتر رفتند ودر کلاس ریاضی حضور نداشتند پاسخ سوالات در کانال قرار میگیرد لطفا جوابهارا کنترل وتصحیح بفرمایید. ”
*تکلیف = روز 23مارچ ازفصل 5 کتاب ریاضی امتحان گرفته میشود .

علوم = تدریس فصل 11 علوم “شگفتی های برگ “ازطریق نمایش فیلم فندق انجام شده وتوضیحات کامل داده شد. وهم چنین به پلی کپی های مربوطه درکلاس باکمک تک تک عزیزان پاسخ داده شد فیلم ها ومطالب تکمیلی برای عزیزان علاقمند درکانال قرارداده میشود .
*تکلیف = درس 12 علوم درروز 23 مارچ پرسش خواهدشد .

با آرزوی سلامتی وتندرستی وشادکامی برای تک تک شما عزیزان وبا مهر فراوان “لیدا محمدزاده”