تکالیف 28 ماه می

فارسی

 جلسه آینده امتحان املا و انشا و بنویسیم نوبت دوم  خواهیم داشت .  نمونه سوالات  بنویسیم جهت تمرین  در کانال قرار خواهد گرفت  .  

با سپاس