3 آوریل

فارسی

جلسه آینده امتحان املا از درس ششم تا درس دهم برگزار می شود .  یک انشا با موضوع  “قهرمان زندگی خود را توصیف کنید .” نوشته شود . نمونه سوالات نگارش  دوره ای (اختیاری ) در کانال قرار داده شده است.

ریاضی

تا صفحه 142  تکمیل شود .جلسه آینده  امتحان ریاضی ازمبحث محیط و مساحت بر گزار می شود. تا صفحه 142 کتاب  کامل شود . نمونه سوالات محیط و مساحت ( اختیاری) در کانال قرار داده شده است.