برنامه دوره متوسطه اول

این دوره شامل کلاس های پایه های هفتم ، هشتم و نهم است. در این پایه ها تمامی دروس توسط دبیران مجرب مدرسه فارسی سینا، طبق کتب هر ساله ی آموزش و پرورش ایران تدریس و در پایان هر دو ترم اوّل و دوم ارزیابی خواهند شد. دانش آموزانی که علاقه مند به دریافت کارنامه ی معتبر ایرانی هستند، با شرکت در تمامی امتحانات در صورت قبولی موفق به اخذ کارنامه خواهند شد. دانش آموزانی که به صورت تک و یا چند درس ثبت نام کرده اند، پس از شرکت و قبولی در امتحانات به سال بالاتر در درس مورد علاقه ی خود خواهند رفت.

دروس و کتب کلاس های دوره متوسطه اوّل کاملا” هماهنگ و مطابق با سیستم آموزش و پرورش ایران بوده و در پایان سال کارنامه معتبر آموزش و پرورش به دانش آموزان اهدا خواهد شد. این کارنامه که مدرکی قابل قبول برای تمامی مدارس ایرانی داخل و خارج از کشوراست، ثبت نام دانش آموز برای سال آینده تحصیلی را در تمامی مدارس وابسطه به آموزش و پرورش ایران آسان و امکان پذیر می سازد

مدرسه فارسی سینا، همچنین از دانش آموزانی که فقط علاقمند به تحصیل و یادگیری زبان فارسی و یا یک یا چند درس از کلیه دروس سال مورد نظر هستند، نیز استقبال میکند. این دانش آموزان با شرکت در ساعت درس مورد نظرشان در کلاس مربوطه به تحصیل مشغول خواهند شد. سپس با شرکت در امتحان همان درس و یا همان دروس مربوطه به پایه بالاتر هدایت میشوند.

کتابهای دوره ی متوسطه اوّل

کتاب های پایه هفتم : فارسی، آموزش مهارت های نوشتاری، کار و فن آوری، ریاضی، علوم تجربی، پیام های آسمانی، ضمیمه پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، انگلیسی، کتاب کار انگلیسی، تفکر و سبک زندگی، تفکر و سبک زندگی ویژه دختران، آموزش قرآن، عربی

کتاب های پایه هشتم : فارسی، آموزش مهارت های نوشتاری، کار و فن آوری، ریاضی، علوم تجربی، پیام های آسمانی، ضمیمه پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، انگلیسی، کتاب کار انگلیسی، تفکر و سبک زندگی، تفکر و سبک زندگی ویژه پسران، آموزش قرآن، عربی

کتاب های پایه نهم : فارسی، آموزش مهارت های نوشتاری، کار و فن آوری، ریاضی، علوم تجربی، پیام های آسمانی، مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، انگلیسی، کتاب کار انگلیسی، آموزش قرآن، عربی، تعلیمات ادیان الهی و اخلاق، آمادگی دفاعی