برنامه دوره ابتدایی

مدرسه فارسی سینا برای کلاس های اوّل تا ششم ابتدایی دانش آموز می پذیرد. دانش آموزان دوره ابتدایی زیر نظر معلمین کارآمد و مجرب مدرسه سینا که همگی از کادر آموزش و پرورش ایران بوده و در مدارس ایران مشغول به فعالیت های علمی و فرهنگی بوده اند، آموزش داده می شوند.

دروس و کتب کلاس های دوره ابتدایی کاملا” هماهنگ و مطابق با سیستم آموزش و پرورش ایران بوده و در پایان سال کارنامه معتبر آموزش و پرورش به دانش آموزان اهدا خواهد شد. این کارنامه که مدرکی قابل قبول برای تمامی مدارس ایرانی داخل و خارج از کشوراست، ثبت نام دانش آموز برای سال آینده تحصیلی را در تمامی مدارس وابسطه به آموزش و پرورش ایران آسان و امکان پذیر می سازد.

در کلاس های دوره شش ساله ابتدایی تمامی دروس و کتب هرسال از قبیل فارسی، ریاضی، علوم تجربی، علوم اجتماعی، قرآن و تعلیمات دینی، آموزش وتدریس می شود.

مدرسه فارسی سینا، همچنین از دانش آموزانی که فقط علاقمند به تحصیل و یادگیری زبان فارسی و یا یک یا چند درس از کلیه دروس سال مورد نظر هستند، نیز استقبال میکند. این دانش آموزان با شرکت در ساعت درس مورد نظرشان در کلاس مربوطه به تحصیل مشغول خواهند شد. سپس با شرکت در امتحان درس و یا دروس مربوطه به پایه بالاتر در همان دروس، هدایت میشوند.

کتابهای دوره ابتدایی

سال سوم ابتدایی


خوانداری

نوشتاری

ریاضی

علوم

هدیه های آسمانی

تعلیمات اجتماعی

تعلیمات دینی و قرآن

سال دوم ابتدایی


 

خوانداری

نوشتاری

ریاضی

علوم

هدیه های آسمانی و قرآن

 

سال اول ابتدایی


 

خوانداری

نوشتاری

ریاضی

علوم

هدیه های آسمانی و قرآن

 

سال ششم ابتدایی


خوانداری

نوشتاری

ریاضی

علوم

هدیه های آسمانی

تعلیمات اجتماعی

آموزش قرآن

تفکر و پژوهش

کار و فن آوری

سال پنجم ابتدایی


 

خوانداری

نوشتاری

ریاضی

علوم

هدیه های آسمانی

تعلیمات اجتماعی

تعلیمات دینی و قرآن

 

سال چهارم ابتدایی


 

خوانداری

نوشتاری

ریاضی

علوم

هدیه های آسمانی

تعلیمات اجتماعی

تعلیمات دینی و قرآن