محل و زمان ثبت نام

درود خدمت اولیاء گرامی و دانش آموزان عزیز مجتمع آموزشی سینا
با امید به سلامتی همگی شما عزیزان، بدینوسیله زمان و مکان ثبت نام  برای سال تحصیلی  ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲  را خدمتتان اعلام می نمایم.
زمان: شنبه ۱۶ سپتامبر  ۲۰۲۳  از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۲:۰۰ بعد از ظهر

مکان ثبت نام:

St. Joseph Marrow Park Secondary School
3338 Bayview Ave.
North York, ON
M2M 3R9

از همگی عزیزانی که برای ثبت نام مراجعه می فرمایید خواهشمندیم از هر گونه اجتماعی در فضای مدرسه خود داری بفرمایند. لطفاً از درب شمالی مدرسه وارد شوید. قبلا از همکاری شما سپاسگزاریم.
با مهر ، مجتمع آموزشی سینا ـ ایروانی