آغاز به کار وب سایت جدید مجتمع آموزشی سینا

مجتمع آموزشی سینا مفتخر است اعلام نماید که با نام و عنایت خداوند مهربان ، وب سایت جدید این مجموعه برای اطلاع رسانی به دانش آموزان و اولیاء محترم آنها و همچنین تسهیل خدمات آموزشی برای دانش آموزان و مربیان این مجموعه ، آماده و فعال گردیده است.