خانم افسون فاطمى
مدير اجرایی

سابقه کاری:
دارای بیش از 10 سال سابقه اجرایی در موسسات فرهنگی در ایران و کانادا

خانم ماهرخ لاکدشثی
مدیر

سابقه کاری:


خانم توران وکیل زاده
موسس و مدیر مدرسه

سابقه کاری:
دارای بیش از 30 سال تجربه تدریس و مدیریت در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران و کانادا© 2021 Avicenna Learning Group - All Rights Reserved
Designed and Developed by Nama Computer