تماس با ما
 
شما میتوانید با یکی از طرق زیر با ما تماس حاصل فرمایید
 تماس حضوری
3379 Bayview Ave.
Toronto ,ON   M2M 3S4
Canada
تلفن
(416) 590-9479
(416)318-9981
(416)315-2772
فاکس
(416) 224-8671
ایمیل
info@sinaschool.ca

© 2021 Avicenna Learning Group - All Rights Reserved
Designed and Developed by Nama Computer