فرصتهای شغلی


مجتمع آموزشی سینا، پذیرای فرهنگیان و مشتاقان به تدریس و همکاری در سطوح و مقاطع آموزشی مختلف می باشد.

داوطلبان و علاقمندان به همکاری با مجتمع آموزشی سینا می توانند با فکس رزومه خود به شماره فکس مدرسه سینا، اعلام آمادگی نمایند.

مدیریت مجتمع آموزشی سینا، پس از مطالعه رزومه، جهت مصاحبه حضوری با داوطلبین تماس خواهند گرفت.
© 2021 Avicenna Learning Group - All Rights Reserved
Designed and Developed by Nama Computer