یونیفورم مدرسه


مجتمع آموزشی سینا، کوشش بر اتحاد، یکرنگی، و یکپارچگی دانش آموزان در تمام سطوح تحصیلی و آموزشی را دارد.

دراین راستا با در نظر گرفتن یونیفورم با ترکیب رنگهای سفید و سرمه ای، نه تنها نظم و یکرنگی را در محیط مدرسه، بلکه حس مسئولیت پذیری، شخصیت و اتحاد را در دانش آموزان ایجاد می کند.
© 2021 Avicenna Learning Group - All Rights Reserved
Designed and Developed by Nama Computer