امکانات آموزشیمجتمع آموزشی سینا، در پی اهداف آموزشی و پرورشی خود، تسهیلات و امکاناتی همچون آزمایشگاه، کتابخانه، وسایل کمک آموزشی، فیلم های آموزشی و کتابهای کار اضافه را تهیه دیده است.

آزمایشگاه مدرسه سینا:

آزمایشگاه مدرسه سینا، با وسایلی کامل و مجهز در زمینه علوم( فیزیک، شیمی و زیست شناسی)، پوسترها و نقشه های مختلف در زمینه های جغرافی و ریاضی، امکانات بهتری برای تدریس و تعلیم را در اختیار معلمین قرار داده، همچنین قدرت تجسم، تجربه و درک مطالب را برای دانش آموزان آسان تر ساخته است.

معلمین مجرب مدرسه سینا، با استفاده از وسایل آزمایشگاه مطالب کتب درسی، مخصوصا" علوم را از طریق تجربی نیز به دانش آموزان تعلیم می دهند.

کتابخانه مدرسه سینا:

کتابخانه مدرسه سینا، با داشتن بیش از 200 جلد کتاب در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی و داستانی برای سنین و مقاطع مختلف فعالیت می نماید. کتابهای داستان و اشعار کودکانه برای دوره آمادگی نیز بخشی از این مجموعه را شامل می شوند. دانش آموزان هر هفته کتاب مورد علاقه خود را به منزل برده و پس از مطالعه، هفته بعد برای تعویض با کتابی جدید از کتابخانه به مدرسه می آورند.

وسایل کمک آموزشی:

وسایل کمک آموزشی مدرسه سینا نیز همگی برای آموزش و تعلیم دروس در مقاطع مختلف تحصیلی می باشند. معلمین هر درس و یا کلاس با نمایش فیلم و کدهای گوناگون، دانش آموزان را از طریقی دیگر نیز با مطالب مورد نظر آشنا می نمایند.

همچنین با استفاده از کتب کار اضافی و تهیه سوالات و تست های مختلف، دانش آموزان را ارزیابی کرده و طرق جدیدی برای تکلیف منزل ابداع می کنند.

ورزش و تربیت بدنی:

در زمینه ی ورزش و تربیت بدنی نیز مدرسه سینا فعالیت داشته و خواهد داشت. مدرسه سینا با دارا بودن سالن ورزشی داخلی و زمین های فوتبال و دو میدانی، کلاس های ورزش برای مقاطع مختلف، زیر نظر مربی مجرب ترتیب داده است. دانش آموزان که هر هفته با تمرین به مهارت های ورزشی خود مسلط ترشده و خود را برای مسابقات تیمی آخر سال آماده می کنند، در پایان سال با دعوت از اولیاء خود و دیگر دانش آموزان، مسابقات و رقابت های زیبا و دوستانه ای را به نمایش می گذارند
© 2021 Avicenna Learning Group - All Rights Reserved
Designed and Developed by Nama Computer